FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Kính thưa Đồng Hương,

Đài SBTN sẽ chiếu buổi HỌP MẶT Xuân Bính Thân & Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Đồng Hương Quảng Trị HOUSTON & VPC TEXAS vào ngày Thứ Bảy tuần này, 27-2-2016 (giờ Texas):
  * Sáng : 7:00 -7:30
  * Chiều: 6:00 -6:30
Xin mở TV trước 5 hoặc 7 phút vì có thể sớm hơn lịch trình.
Trân trọng thông báo,
Võ Đình Dục

639 total views, 1 views today