FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Kính chào quý vị,

Nếu quý vị dự định tham dư ngày hội ngộ ĐỒNG HƯƠNG & LIÊN TRƯỜNG.

Ban Tổ Chức xin quý vị hoan hỷ hoàn thành phiếu ghi danh  dưới đây và gửi về cho chúng tôi

trước ngày 15 tháng 5 năm 2017 để tiện cho việc sắp xếp .

Cảm ơn quý vị!

Hướng dẫn chi tiết:
  1. Quý vị cần Ban Tổ Chức đưa đón từ phi trường về khách sạn (Phi trường đi, Hảng bay, Chuyến bay, Phi trường  ngày, giờ đến và về,  sốngười, điện thoại liên lạc, email)
  2. Quý vị muốn tham gia du ngoạn  (Họ tên, sốngười tham dự…)
  3. Quý vị có nhu cầu cần Ban Tổ Chức giúp lo cho việc đặt khách sạn, ( Từ ngày, đến ngày,  loại phòng, tổng số phòng)
  4. Mẫu Phiếu Ghi Danh Số #1: Dành riêng cho quý vị ở xa đi máy bay, cần đưa đón ở phi trường.
  5. Mẫu Phiếu Ghi Danh số #2: Dành riêng cho quý vị không đi máy bay, không cần đưa đón ở phi trường (Địa phương hoặc vùng phụ cận).

XIN QUÝ VỊ DOWNLOAD/TẢI PHIẾU GHI DANH VỀ MÁY, HOÀN THÀNH VÀ GỬI LẠI CHO CHÚNG TÔI

Phiếu Ghi Danh #1

Phiếu Ghi Danh  # 2

Muốn biết thêm chi tiết  xin quý vị liên lạc về email, số điện thoại trên Phiếu Ghi Danh

Trân trọng,

Ban Tổ Chức