HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ HOUSTON, TEXAS
Cuộc Sống

Cuộc Sống và Tách Càfê

Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ hẹn nhau quay lại thăm thầy giáo ở trường đại học cũ. Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu đã chuyển thành…
[...]
Cuộc Sống

Bạn Chọn Gốc Cây Nào?!

Thầy hỏi: “Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc cây to, một gốc cây nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?” Câu hỏi vừa ra, tất cả học sinh đều nói: “Tất nhiên là chặt gốc cây to rồi.” Thầy…
[...]