HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ HOUSTON, TEXAS
Quảng Trị - Mảnh Đất & Con Người

Nhạc Sĩ HOÀNG NGUYÊN (1930-1973)

Ông tên thật là Cao Cự Phúc, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1930 (Kỷ Tỵ) tại Quảng Trị. Lúc nhỏ theo học trường Quốc Học Huế. Lên ở Đà Lạt, Nhạc sĩ Hoàng Nguyên dạy Việt văn tại trường trường học tư thục Tuệ Quang, thuộc chùa Linh Quang và trường Việt…
[...]