FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

        

NHỚ TRƯỜNG

Nguyễn hoàng mất hút bốn hai năm                        

Tưởng nhớ hằng đêm ruột rối tằm                      

Thạch hãn chìm sâu hồn mộng mị

Cổ thành nhắc nhở bóng xa xăm             

Trường xưa ai nỡ quên tìm lại

Bạn cũ chốn nào để hỏi thăm

Góc biển phương trời lòng hậm hực

Quê nhà biền biệt bặt hơi tăm

 Linh Đàn

saigon 14-3-2017